В настоящите Условия за ползване (наричани по-долу “Условия за ползване”) се описват правно обвързващите условия за ползване на услугите и информацията на този уебсайт (наричан по-долу “уебсайта). При използване на уебсайта, Вие се съгласявате да спазвате Условията за ползване, които влизат в сила веднага при първото Ви посещение на уебсайта. Не използвайте нашия уебсайт, в случай че не сте съгласни с условията по-долу.
Уебсайтът се поддържа и управлява от ГЕДЕОН РИХТЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 204941177 (със седалище и адрес на управление: гр. София 1379, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ № 2Е, ет. 1, офис 101, тел. 02/ 812 90 63; факс. 02/812 90 76; email: office@richter.bg) наричано по-долу “ние”, “нас” или “Дружеството”).
Запазваме си правото да прави изменения и допълнения на настоящите Условия за ползване по всяко време, като актуализираме тази публикация. Можете да видите датата на последната ревизия на Условията за ползване в полето “Последна актуализация”, разположено в началото на Условията за ползване. Желателно е да разпечатате копие от настоящите Условия за ползване, за да го използвате за справка в бъдеще.
В случай на несъответствие между настоящите Условия за ползване и конкретни клаузи, поместени на друго място в уебсайта, Условията за ползване ще имат преимуществена сила.

1. ОГРАНИЧЕНА УПОТРЕБА

Съдържанието на уебсайта и всички материали, публикувани в нея са интелектуална собственост на Дружеството или на лицензодатели на Дружеството, като ние Ви предоставяме само ограничено, неексклузивно, непръхвърляемо право на ползване на съдържанието, до което имате достъп на уебсайта. Тези материали са защитени от законите и международните споразумения за авторско право. Всички права са запазени. Но нашите права като автори на съдържанието на интернет страницата (или правата на посочени съавтори) трябва винаги да бъдат спазвани. Трябва да запазите и вземете предвид всички коментари, свързани с авторските права и други права на интелектуална собственост на страници, които са смъкнати и разпечатани от този уебсайт. Нямате право да използвате името и търговски марки на нашето Дружество преди да получите предварително съгласие от нас.
Нямате право частично или изцяло да разпространявате, въвеждате изменения или да използвате съдържанието на нашия уебсайт, включително цялото съдържание, изображения, аудио и видео материали, за публични или търговски цели, без предварително писмено съгласие от Дружеството. Вие потвърждавате и се съгласявате, че освен ако не е предвидено от закона, цялото съдържание, публикувано на уебсайта ще бъде обект на закона за авторските права и не може да се използва без разрешение от Дружеството и съответния автор по какъвто и да било начин, който не съответства на условията, описани в настоящите Условия за ползване или разпоредбите, предвидени в текста на съответния уебсайт.
Дружеството и други трети лица не могат да Ви преотстъпват или прехвърлят лични интереси, имуществени интереси или пълномощия, свързани с търговски марки, патенти, имуществени права и други права на интелектуална собственост, посочени като такива на страницата.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА И ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Този уебсайт и предоставяните от нея услуги са насочени към потребители с местожителство в Република България. Ние не твърдим, че съдържанието, качено на или достъпно чрез нашия уебсайт, е подходящо за използване или налично в други държави.
Можете да посещавате и използвате уебсайта на своя отговорност. Съдържанието на този уебсайт има за цел да представи само обща информация и не представлява медицински съвет или диагноза, на които да се позовавате. Не трябва да се тълкува като съвет или препоръка и информацията не трябва да се използва като основа за вземане на решение или предприемане на действие, като това важи и за медицинската информация, публикувана на уебсайта, която не може да замести изчерпателните медицински съвети, предоставяни според индивидуалните нужди на всеки пациент. Този уебсайт и неговото съдържание нямат за цел да заменят съвета или диагнозата от медицински специалист, така че винаги трябва да търсите помощ от компетентен медицински специалист за въпроси, свързани със здравословното Ви състояние.
Този уебсайт може да съдържа неточности и печатни грешки. Запазваме си правото без предварително известие да променяме, коригираме и/или подобряваме текущото съдържание, както и програмите и продуктите, описани в информацията. Полагаме разумни усилия, за да актуализираме информацията на нашия уебсайт, но ние не заявяваме и по никакъв начин не гарантираме, изрично или по подразбиране, че съдържанието на нашия уебсайт е точно, пълно или актуално.
Ако сте бизнес потребител или медицински специалист, изключваме всички подразбиращи се условия, гаранции, твърдения или други условия, които могат да важат за този уебсайт или съдържанието му. Ако сте частен потребител, нашия уебсайт се предоставя само за домашно и частно ползване и Вие се съгласявате да не използвате уебсайта за търговски или бизнес цели.
По никакъв начин не изключваме и не ограничаваме своята отговорност към Вас, ако това е в противоречие със закона. Доколкото се разрешава от приложимото законодателство, Дружеството и другите лица, участващи в разработването и функционирането на уебсайта няма да носят отговорност за неизправност, повреда, загуба на данни или грешки в съдържанието на уебсайта, които могат да възникнат пряко, непряко или случайно, и които са свързани с установяването на връзка, сърфиране или смъкване на съдържание при посещение на уебсайта.
Можем временно или окончателно да спрем или да ограничим достъпа до цялата или част от уебсайта поради бизнес основания или по експлоатационни причини, без да е необходимо да даваме обяснение или предизвестие.

3. ЛИНКОВЕ КЪМ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Линковете към други интернет страници и към източници, предоставени от трети лица, са поместени на нашата интернет страница единствено с цел да предоставят обща информация. Тези линкове не трябва да се възприемат като одобрение от наша страна на съответните интернет страници или на информацията в тях. Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези интернет страници или източници.
Този уебсайт може да съдържа информация и материали, качени от други потребители, включително информационни полета, чат стаи или форуми. Такава информация и материали не са проверени и не са одобрени от нас. Мненията, изразени от други потребители на нашия уебсайт не отразяват нашето мнение или ценности.

4. ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ

Докато използвате уебсайта се съгласявате да спазвате всички приложими закони, правила и разпоредби. Очакваме от потребителите на уебсайта да спазват закона, както и да уважават правата и достойнството на други лица.
Нямате право да използвате уебсайта и услугите, предлагани от уебсайта:
• по начин, който нарушава приложимите закони или разпоредби;
• по начин, който е неправомерен или свързан с измама, или е с незаконна цел или с цел измама, или води до измама;
• с цел да навредите, да се опитате да навредите или по друг начин да нарушите законовите права или достойнството на други лица;
• с цел да се представяте за друго физическо или юридическо лице, включително но не само за представител на Дружеството;
• с цел да предавате или да осъществявате изпращането на непоискани или неоторизирани рекламни или други промоционални материали, или други подобни непоискани предложения;
• за да поставяте във фрейм или да създавате огледално копие на част от уебсайта;
• за да създавате база данни като смъквате и запазвате съдържание от уебсайта;
• за да прехвърляте умишлено данни, изпращате или качвате материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, шпионски софтуер, рекламен софтуер или други вредоносни програми или подобен компютърен код, създаден да повлияе неблагоприятно на функционирането на компютърен софтуер или хардуер; или
• за да получите неразрешен достъп до нашия уебсайт, до сървъра, на който се съхранява нашата страница, или до друг сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уебсайт. В случай на такова нарушение, ще уведомим съответните правоохранителни органи и ще им сътрудничим като разкрием самоличността Ви.

В случай че научим за извършвани действия, или за информация или материали, които са публикувани, прехвърляни или станали по друг начин достъпни чрез или във връзка с уебсайта при нарушение на настоящите Условия за ползване, имаме право, но не сме задължени да премахнем или блокираме достъпа до такава информация или материали, или незабавно да спрем достъпа Ви до уебсайта. Също така имаме право да разкриваме самоличността Ви на трети лица, които претендират, че съдържание, което сте публикували или качили на нашия уебсайт, нарушава тяхно право на интелектуална собственост или правото им на неприкосновеност на личния живот.

5. ПРАВИЛА ВЪВ ФОРУМА И СТАНДАРТИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО

Този уебсайт може да съдържа форум и други интерактивни услуги.
Всички коментари, подадена информация и публикации във форума и чрез публичните интерактивни услуги могат да подлежат на изменения. Имаме право непрекъснато да наблюдаваме обмяната на идеи и други публикации и подавания на информация във форумите на уебсайта. Това не означава, че поемаме ангажимент към тяхното съдържание и съответно до степента, разрешена от закона, ние не поемаме отговорност за грешка, неизправност, лъжливи твърдения или неточности, които могат да възникнат в резултат от съдържанието на такива страници. Когато използвате нашите форуми или други интерактивни услуги, осигурявани от нашия уебсайт, или когато използвате функция за качване на съдържание на нашия уебсайт, трябва да спазвате предвиденото в следните стандарти (”Стандарти за съдържанието”)
Стандартите за съдържанието важат както за отделните части, така и за цялото съдържание на статии, публикации или подадена информация. В съответствие със Стандартите за съдържанието, статиите и подадената информация трябва да бъдат:
· точни и верни (когато заявяват факти);
· искрени (когато изразяват мнения); и
· съобразени с приложимото законодателство на Република България и законодателството на държавата, от която са публикувани.

В съответствие със Стандартите за съдържанието, статиите и подадената информация не трябва да:
· съдържат материали, клеветящи дадено лице;
· съдържат материали, които са нецензурни, обидни, изразяват ненавист или подстрекателство;
· популяризират порнографски материали;
· насърчават насилие;
· насърчават дискриминация въз основа на раса, пол, религия, националност, недъгавост, сексуална ориентация или възраст;
· нарушават авторско право, права, свързани с база данни или търговска марка на дадено лице;
· предразполагат към заблуда;
· нарушават правно задължение към трето лице, като например договорно задължение или задължение за конфиденциалност;
· насърчават незаконна дейност;
· съдържат заплаха, злоупотреба или нарушават неприкосновеността на личния живот, или предизвикват раздразнение, неудобство или безпричинно безпокойство;
· причиняват тормоз, разстройване, притеснение, тревога или раздразнение;
· се използват с цел представяне като друго лице или лъжовно представяне на Вашата самоличност или връзка с друго лице;
· оставят впечатление, че са публикувани от Дружеството, ако това не е така;
· пропагандират, насърчават или подпомагат неправомерни действия, като (например, но не само) нарушаване на авторско право или компютърна злоупотреба; или
· насърчават или препоръчват продукти, които не могат да бъдат законно разпространявани или рекламирани, или чието разпространение е престъпно или неправомерно действие според приложимото законодателство; като например публикуване на съдържание, свързано с рекламиране на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание.

Ще направим всичко възможно, за да направим оценка на евентуалните рискове за потребителите, произтичащи от трети лица във връзка с използването на форума на нашия уебсайт, като във всеки отделен случай ще преценим дали е подходящо да се прилага модерация на съответната услуга (както и какъв вид модерация) с оглед на тези рискове. Но ние не сме задължени да извършваме контрол и мониторинг, нито да модерираме форума или други интерактивни услуги, които се предлагат на нашия уебсайт, и изрично отказваме да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от използването на интерактивни услуги от даден потребител, който е нарушил нашите Стандарти за съдържанието, независимо дали услугата е била модерирана или не. Запазваме си правото по свое собствено усмотрение да редактираме подадената информация и да решаваме дали да включим или не такава информация във форумите или на друго място в уебсайта. Също ще определяме по своя преценка дали при използване на нашия уебсайт (включително форума и другите интерактивни услуги) сте извършили нарушение на нашите Стандарти за съдържанието или правила за поведение.
В случай на нарушение на настоящите Условия за ползване имаме право да предприемем действия, които преценим за уместни.
Отделяме специално внимание на спазването на правилата и разпоредбите за рекламиране и популяризиране на лекарствени продукти и медицински изделия. Например не е разрешено да се рекламират лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание.
След получаване на уведомление ще премахнем или ще променим подадената информация и коментари, които могат да се възприемат като неправомерна реклама на лекарствени продукти.
Ако видите коментар, подадена информация или публикация, за които смятате, че нарушават настоящите Условия за ползване, или че са неправомерни, или че по някакъв начин нарушават Стандартите за съдържанието, моля подайте сигнал до модератора на уебсайта на следната електронна поща posta@richter.bg. При подаване на такова уведомление, моля посочете въпросното съдържание и точното му местоположение. Ако по наше усмотрение преценим, че Вашето уведомление е основателно, ще премахнем съответното съдържание и ще Ви информиране за това, ако е необходимо.
Всяко съдържание, което качвате на уебсайта, ще се счита за неконфиденциална и нелична/неслужебна информация. Вие запазвате всички права на собственост върху такова съдържание, но се изисква да ни дадете неограничено право да използваме, съхраняваме, копираме и разпространяваме съдържанието и да го предоставяме на трети лица. Тъй като информацията, която предоставяте е неконфиденциална, ние си запазваме правото да използваме и доразвиваме идеи, методи или ноу-хау, независимо с каква цел, включително с цел разработване и производство на наши продукти.

6. ТЕХНИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

Ние не гарантираме, че нашата интернет страница е защитена от програмни грешки (бъгове), зловреден софтуер или вируси. Вие носите отговорност да конфигурирате своите информационни технологии, компютърни програми и платформи по подходящ начин, за да имате достъп до нашата интернет страница и да я използвате правилно. Препоръчително е да използвате защитна стена и софтуер за защита от зловреден софтуер.
До степента, разрешена от закона, ние не поемаме отговорност и няма да бъдем отговорни за щети, нанесени на компютъра Ви или друго Ваше имущество по време на достъп или осъществяване на връзка с уебсайта, по време на използването й и разглеждането на съдържанието й, включително неблагоприятни инциденти, които могат да възникнат при смъкване на даден материал, данни, текст, изображения, видео или аудио материали.
Освен това до степента, разрешена от закона, ние няма да носим отговорност за преки или непреки щети, загуби или разходи, които могат да възникнат вследствие на неправилно функциониране или техническа неизправност на уебсайта или друга подобна причина.

7. ЗАЩИТА И ДОСТЪПНОСТ НА ДАННИТЕ

Нашето Уведомление за защита на личните данни и Известие за използване на бисквитки описват условията, които спазваме при обработване на личните данни, които вземаме от Вас или които ни предоставяте. Когато влизате в този уебсайт трябва да се съгласите с условията на Уведомлението за защита на личните данни и Известието за използване на бисквитки. Условията на Уведомлението за защита на личните данни и Известието за използване на бисквитки са неразделна част от настоящите Условия за ползване.
Някои от услугите, предлагани от уебсайта не изискват идентификация, затова Ви предоставяме достъп до съдържанието на тези услуги без да е необходимо да разкривате самоличността си. Но в някои случаи, за да посетите определени раздели, е необходимо да удостоверим самоличността Ви, и че имате право на достъп до съответните раздели (особено ако сте медицински специалист и Ви представяме конкретно съдържание, което е предназначено за медицински специалисти според приложимото законодателство). В случай че решите да не предоставите изискваните от Вас лични данни, Вие приемате възможността, че вероятно няма да имате достъп до определени раздели от уебсайта.
Следните раздели в този уебсайт са достъпни само за регистрирани потребители (особено пациенти, медицински специалисти, за които е предназначено съдържанието):
• съдържание за медицински специалисти на здравните страници в уебсайта;
• материалите са достъпни само за тези потребители, на които лекарственият продукт е предписан от медицински специалист, и които вече разполагат с лекарствения продукт.

8. ЛИНКОВЕ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ФРЕЙМОВЕ

Можете да създавате линкове към нашия уебсайт, при условие че действията Ви са добросъвестни и закономерни, без да са в ущърб на или за сметка на нашата репутация. Нямате право да създавате линкове по начин, който предполага наличие на взаимовръзка, одобрение или потвърждение от наша страна, ако такова не съществува.

9. СЪОТВЕТСТВИЕ

Неспазването на настоящите Условия за ползване представлява съществено нарушение на условията, според които имате право да използвате нашия уебсайт и може да доведе до предприемане на едно или всички от следните действия:
• незабавно временно или трайно отнемане на правото Ви да използвате нашия уебсайт;
• незабавно временно или трайно премахване на публикация или материал, качени на нашия уебсайт от Вас;
• издаване на предупреждение;
• започване на съдебно производство срещу Вас за възстановяване чрез обезщетение на всички разходи (включително, но не само разумно направени административни и правни разходи), произтичащи от такова нарушение;
• предприемане на други съдебни действия срещу Вас; или
• разкриване на информация пред правоприлагащите органи, доколкото смятаме, че е необходимо.

10. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Настоящите Условия за ползване, техният предмет и оформление (и всички извъндоговорни спорове или претенции) се регулират от законодателството на Република България.
И двете страни се съгласяват, че съдът на Република България ще има изключителна юрисдикция.

11. ЗА КОНТАКТИ

Ако имате въпроси относно уебсайта или настоящите Условия за ползване, свържете се с Дружеството чрез [„Правен и управление на глобални дейности“ на Дружеството (телефон: +359 2 812 90 63; имейл: compliance@richter.bg